Nawy uploader dla Facebook 0.9.9.1

Łatwy Photo Uploader for Facebook został zaktualizowany do obsługi nowych rozdzielczości jest niedostępna domyślnie przez Facebook Nowa przeglądarka
z 720px jest teraz 960px
można znaleźć więcej informacji na ten artykuł Mashable

http://mashable.com/2011/08/26/facebook-makes-photos-bigger-faster/

Możesz pobrać nowe Łatwy Photo Uploader do Facebook, który jest wydaniem :

Pobierz

Oto część dziennika zmian

v0.9.9.1 - 2011-08-29
UPDATE: nowy obraz rozdzielczości Facebook (960 px)
UPDATE: wzrosła FIX jakość obrazu: błędów aplikacji na ścisłej =============================== v0.9.8.4 - 2011-08-26
Naprawiono: wybór konta domyślnego ===============================

Easy Photo Uploader uaktualniony do wersji 0.9.8.1

Poświadczenie obsługi dla Easy Photo Uploader jest dostępna.

jest to wersja 0.9.8.1 , wiemy, że niektórzy ludzie narzeka aktualizacje. ale jest wymagane, gdy wykryje problem ( co nie jest takie proste jak kilka osób raporty na temat problemów lub nie chcesz pomóc odtworzyć problem )

Facebook api się zmienia, a czasami rzeczy roboczych przed nie już.

Częstym pytaniem jest, czy jest możliwe, aby dodawać zdjęcia do strony wentylatora, i od tego, co wiemy, nie jest możliwe bezpośrednio. Należy wysłać zdjęcie na swoje konto (Konfigurowalne ) następnie, akcji album z Twojej strony wentylatora.

Pobierz nową wersję z Uploader Facebook strona

Pobierz Photo Uploader

Można sprawdzić całkowitą zmianę historii, ale w zasadzie, poprawia połączenia Facebook uwierzytelniania

Poprawi to również problem z odsyłaczem wygenerowanym przez Facebook, aby otworzyć albumów raz przesłane.

 

 

 

Easy Photo Uploader dla Facebook'a 0.9.6.6 uaktualniony

Facebook najprawdopodobniej uaktualni? swoje APi do obs?ugi plików graficznych ponownie, wobec czego mo?ecie otrzymywa? komunikat o tre?ci :

“problem z pobieraniem albumów”

Problem ten mo?na usun?? poprzez pobranie najnowszej wersji Easy Photo Uploader dla Facebook'a :

Pobierz Photo Uploader dla Facebook'a

Aktualizacja ta jest oczywi?cie bezp?atna, i jest wielce zalecana celem zachowania kompatybilno?ci z Facebook'iem

Nie zapomnij, aby śledzić nas na nowy profilu ObviousIdea na Facebook'u fan page.
Jak zawsze, jeste?my tutaj i s?uchamy Twojego zdania, pomys?ów i sugestii, a tak?e brakuj?cych nowych funkcji programu.

Obecnie szukamy Beta-Testerów korzystaj?cych z konta Google, wysy?aj?cych swoje zdj?cia do sieci ( jak np. Picasa ) celem wspó?tworzenia nowego programu, zwanego roboczo PhotoLikr – centrum oceniania , program pozwalaj?cy tworzy? galerie Online, dzielenie si? zdj?ciami z przyjació?mi z mo?liwo?ci? sortowania i oceniania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easy Photo Uploader dla Facebook'a 0.9.3.2 dostępny

Easy Photo Uploader for Facebook umożliwia udostępnianie zdjęć Albumy na Facebooku jest aktualizacja do nowej wersji 0.9.3.2, pozwalaj?c na zarz?dzanie Twoj? prywatno?ci? oraz w prosty sposób wgrywanie wsadowe obrazów.

Mo?esz pobra? najnowsza wersj? ze strony produktu Photo Uploader dla Facebook'a.

Pobierz BEZPŁATNIE

Historia wersji aplikacji :

v0.9.3.2 – 2011-04-01
-naprawiono wiele b??dów awaryjnego zamykania aplikacji
===================================

v0.9.3.1 – 2011-03-30
– zawiera nowy 'wy?apywacz' wyj?tków, aby wys?a? ca?kowicie anonimowo informacje do nas, by?my mogli stale ulepsza? program
===================================

v0.9.3 – 2011-03-22
– Naprawiono- zmieniono szefa ds. produktu- dodano wsparcie wieloj?zyczne- dodano nowe t?umaczenia- uaktualniono niektóre odno?niki do strony Obvious Idea

Mo?esz zostawi? komentarz w tym w?tku, ale nie zapomnij tak?e polubi? ( po prawej na górze ) naszej NOWEJ strony na Facebook'u : http://facebook.com/obviousidea