PhotoOnWeb 0.9.3.4 wydany

PhotoOnweb wall view photo gallery
PhotoOnWeb - witryna z galeri? zdj?? online

PhotoOnWeb - nasz program do udost?pniania albumów zdj?? oraz serwis pozwalaj?cy na przechowywanie i wy?wietlanie Twoich zdj?? zosta? uaktualniony do wersji 0.9.3.4

Wprowadza on nowy wygl?d galerii, zwany “?cian?”. Zalecany jest zw?aszcza wtedy, gdy posiadasz ogromn? ilo?? zdj?? ( 300 obrazów i wi?cej ) , a chcesz je wy?wietli? w postaci miniatur ( z opcj? powi?kszenia skryptem 'lightbox', po najechaniu na nie )

Zapewnia p?ynne renderowanie przy pomocy JavaScript, co oznacza kompatybilno?? z tabletami, systemem Android, iPhone, iPad.

Mo?esz zobaczy? w pe?ni dzia?aj?ce demo na ?ywo, pod adresem :
http://albums.photoonweb.com/vacances/Beijing_2009/

oczywi?cie, sugestie i uwagi s? mile widziane, a my z kolei ci??ko pracujemy nad ulepszaniem w niedalekiej przysz?o?ci PhotoOnWeb, by zapewni? jeszcze lepsze us?ugi online do udost?pniania Twoich zdj?? i ca?ych albumów.

Pobierz bezpo?rednio z tej witryny :

Pobierz PhotoOnWeb 0.9.3.4

Wyra? swoje zdanie, prze?lij opini? w komentarzu poni?ej i pomó? ulepszy? przysz?e wersje tego oprogramowania