Light Image Resizer – MSI Installer

Light Image ResizerJeśli planujemy wdrożyć Light Image Resizer do wielu urządzeń w przedsiębiorstwie za pośrednictwem usługi Active Directory, możesz użyć tej alternatywnej MSI instalatora.

Pobierz: Pakiet Resizer Światło obrazu MSI (9 MB)

Uwaga: Jeśli został zainstalowany w wersji ze standardowym EXE instalatora już, odinstaluj go przed użyciem MSI.