Easy Photo Uploader dla Facebook'a 0.9.3.2 dostępny

Easy Photo Uploader for Facebook umożliwia udostępnianie zdjęć Albumy na Facebooku jest aktualizacja do nowej wersji 0.9.3.2, pozwalaj?c na zarz?dzanie Twoj? prywatno?ci? oraz w prosty sposób wgrywanie wsadowe obrazów.

Mo?esz pobra? najnowsza wersj? ze strony produktu Photo Uploader dla Facebook'a.

Pobierz BEZPŁATNIE

Historia wersji aplikacji :

v0.9.3.2 – 2011-04-01
-naprawiono wiele b??dów awaryjnego zamykania aplikacji
===================================

v0.9.3.1 – 2011-03-30
– zawiera nowy 'wy?apywacz' wyj?tków, aby wys?a? ca?kowicie anonimowo informacje do nas, by?my mogli stale ulepsza? program
===================================

v0.9.3 – 2011-03-22
– Naprawiono- zmieniono szefa ds. produktu- dodano wsparcie wieloj?zyczne- dodano nowe t?umaczenia- uaktualniono niektóre odno?niki do strony Obvious Idea

Mo?esz zostawi? komentarz w tym w?tku, ale nie zapomnij tak?e polubi? ( po prawej na górze ) naszej NOWEJ strony na Facebook'u : http://facebook.com/obviousidea

Easy Photo Uploader 0.9.2.1

Nowa wersja Easy Photo Uploader dla Facebook'a , Naszego zamiennika Facebook'owej aplikacji do wysy?ania obrazów na serwer FB zosta?a uaktualniona do numeru 0.9.2.1

Zanim napisz? kilka pochwa? o programie, najpierw musz? uprzedzi?, ?e odkryli?my pewne problemy po Naszej stronie, lecz potrzebne wyja?nienia i rozwi?zania odnalaz?y si? w dokumentacji Facebook'a.
Aplikacja posiada tzw. "bilety" mo?liwe do przetworzenia przez APi Facebook'a, w zale?no?ci od ilo?ci aktywnych u?ytkowników.
Oznacza to, ?e musi by? du?o u?ytkowników korzystaj?cych i pisz?cych posty na stronie, by uzyska? wi?ksze prawa dost?pu do APi Facebook'a.. Jak to zrobi? ? .. Có?, wi?cej wyja?nie? troszk? pó?niej

Najnowsz? aktualizacj? mo?esz pobra? na dedykowanej stronie :

Aktualizacja Easy Photo Uploader