Image Resizer 4.0.5.2 uaktualniony – alternatywa MS PowerToys daw. od VSO

Image Resizer
Image Resizer

Nowy Bezp?atny Light Image Resizer 4.0.5.2, dost?pny do pobrania ju? teraz, nadal bezp?atny i nadal z wieloj?zycznym interfejsem. Ci?gle poprawiany i ulepszany pod k?tem wydajno?ci i mo?liwo?ci dzi?ki tysi?com opinii u?ytkowników - wszystko po to, by rozwi?za? problemy wszelkiej ma?ci zwi?zane z aplikacj?.

Sprawd? list? najnowszych zmian Image Resizer na tej stronie

Pobierz Light Image Resizer tutaj , lecz pami?taj, i? instaluj?c now? wersj? - istniej?ca kopia programu zostanie zast?piona.

DownloadImage Resizer Pobierz Light Image Resizer 4.0.5.2

Bezpłatny Light Image Resizer 4.0.4.8 dostępny do pobrania

Image Resizer
Image Resizer

Obviousidea pracuje bez wytchnienia, nawet w niedziele ! Podzi?kowania dla nowych u?ytkowników za uwagi i spostrze?enia, zbudowaliśmy nowe światło Bezpłatne Image Resizer 4.0.4.8, dost?pny do pobrania ju? teraz, nadal bezp?atny i nadal z wieloj?zycznym interfejsem.

Sprawd? list? najnowszych zmian programu Image Resizer na tej stronie

Light Image Resizer – 4.0.4.8 – Wersja 2011-03-27
================================================
Naprawiono: B??d podczas przetwarzania “Floating point division by zero”
Naprawiono: Zaznaczenie zezwolenia zapisu nie dzia?a na niektórych nap?dach, powoduj?c b??d i komunikat o "brak dost?pu”
Naprawiono: B??d wyst?puj?cy po anulowaniu procesu przetwarzania o tre?ci “Nie mo?na pod?wietli? zablokowanego lub niewidocznego okna”
Naprawiono: B??d podczas pytania o podmienienie pliku, skutkuj?cy komunikatem o niedost?pnych tematach, wyst?puj?cy na niektórych systemach
Naprawiono: B??d wyst?puj?cy po usuni?ciu danego profilu o tre?ci “Nie przypisany profil"
Naprawiono: Awaryjne zamkni?cie aplikacji po przerwaniu przetwarzania
Usprawniono: Komunikat o b??dzie zapisu do Rejestru pojawi si? tylko raz

Pobierz Light Image Resizer tutaj , lecz pami?taj, i? instaluj?c now? wersj? - istniej?ca kopia programu zostanie zast?piona.

DownloadImage Resizer Pobierz Light Image Resizer 4.0.4.8

ObviousIdea dostępny na Nikonians – społeczności użytkowników Nikona

ObviousIdea featured on Nikonians – Nikon users community

Dzisiaj do??czyli?my do jednej z najpopularniejszych spo?eczno?ci u?ytkowników aparatów cyfrowych maki Nikon

http://blog.nikonians.org/archives/2011/03/obvidea-fb-free.html

Nikonians® - spo?eczno?? dla wszystkich pasjonatów i u?ytkowników Nikon®, ?wiatowa 'kolebka' dla fotografów Nikona. Nasze strony i us?ugi s? w ca?o?ci dla tych wszystkich, którzy podejrzewaj? lub wiedz?, ?e sprawdza si? has?o firmy "Nikon - makes a difference". Spo?eczno??, jej witryny i podmioty dzia?alno?ci s? w?asno?ci? Bo Stahlbrandt'a i José Ramón Palacios'a. Wszyscy jeste?my pasjonatami Nikona (ang. Nikonians), tak jest, wierzymy w technologi? Nikona i korzystamy z akcesoriów tej firmy jak nikt. Strony te nie nale?? ani w ?aden sposób nie s? stowarzyszone z firm? Nikon Corporation, ani z ?adnymi firmami/spó?kami z ni? powi?zanymi.

Nieoczekiwanym efektem tego postu, jest ??danie wydania aplikacji Light Image Resizer na system MacOS, i nie niestety nie mamy lub planu na najbliższą przyszłość jabłko wersji Mac OS, dopóki ObviousIdea b?dzie aktywne na iPad oraz iPhone korzystajcie z tych obrazów.

Nowy Light Image Resizer 4.0.4.1 wydany – dawniej VSO Image Resizer

Po naszym obwieszczeniu o nabyciu niektórych produktów z katalogu VSO-Software, z rado?ci? przedstawiamy nasz? przemianowan? wersj? VSO Light Image Resizer.

wersja ta to 4.0.4.1 , mo?esz pobra? go ze strony produktu :

Pobierz Light Image Resizer/

Przez ograniczony czas, mo?esz otrzyma? ca?kowicie bezp?atnie klucz licencji do wersji Pro poprzez do??czenie do Naszej nowej strony na FB

http://facebook.com/ObviousIdea

ObviousIdea sprzeda?o swoje udzia?y VSO Software – Komunikat prasowy

Toulouse, Francja, 1go Marca 2011 , Do natychmiastowej publikacji

Pobierz wersj? PDF

ObviousIdea! Internet jest nowym spółką utworzoną w 2011 do rozwijania i promowania oprogramowania dla komputerów osobistych i tabletki, usługi internetowe dla publiczności.

Po miesiącach negocjacji, ObviousIdea!http://www.obviousidea.com ma przyjemność ogłosić sprzedaż swoich udziałów w VSO-Software –http://www.vso-software.fr, innej firmie oprogramowania, które dystrybuuje Toulouse popularny na całym świecie, Fabrice Meuwissen który był współzałożycielem 2002 z Jacques Vignoles.

Transakcja ta jest ważna dla OczywisteIdea! podróż samochodem, nie tylko, Jest to interesujące, ale także możliwość pozyskiwania funduszy na zakup katalogu oprogramowania istniejących i popularnych z VSO-Software. To istniejącej bazy użytkowników i produktów w celu wprowadzenia nowych projektów. "Jestem przekonany w uruchomieniu nowej firmy, ponieważ największym problemem teraz jest wykonawcą budowy marki i społeczności użytkowników, "mówi Fabrice Meuwissen, CEO i założyciel OczywisteIdea!.

Fabrice Meuwissen - CEO Zdjęcie © www.beasty-design.com

ObviousIdea! będzie koncentrować się na 3 działania w najbliższych miesiącach :

1 - Promowanie i rozwijanie portfela zakupionego produktu, koncentruje się głównie na rynku fotografii, z VSO Image Resizer (o 500.000 pliki do pobrania na miesiąc), PhotoOnWeb, usług internetowych w celu udostępniania zdjęć, ATOM Gps i GPS dla iPhone Kamień które są Geo-tagging aplikacje udostępniać obrazy i trasy na mapach Google.

2 - Rozwój nowych produktów i usług, dla konsumenta i przedsiębiorcy.

Opracowywane dla użytkowników biznesowych Powiadamianie Salmon dla programu Outlook aplikacji w celu poprawy monitorowania ważnych e-mail wymiany, przy neuromarketing do poprawy stopnia sukcesu odpowiedzi, Pomysł po raz pierwszy zaprezentowany na Start Up weekend w Tuluzie w listopadzie 2010.

Usługa "Cloud" ( Cloud jest do obsługi zdalnej obsługi i dane, które są dostępne z dowolnego urządzenia ), pod kryptonimem, http://www.send-to-my-cloud.com, menedżera zakładek i osobiste notatki online, zostanie rozszerzony w przyszłych wersjach z przechowywania plików online oraz agregacji plików z popularnych serwisów, takich jak Dropbox, Amazon S3, lub Google docs.

W końcu, Łatwy Photo Uploader for Facebook oprogramowanie jest już dostępne od kilku tygodni, więcej 3500 fanów, uzupełnienie edycji katalogu i zarządzania zdjęciami. Kolejny projekt o nazwie "PhotoLikr" połączy różne zdjęcia aplikacje do sortowania obrazów, niezależnie od programu, którego używasz.

3 - OczywisteIdea!chce zainwestować w startupy i wspierania innowacyjnych przedsiębiorców. "Chciałbym przejść do społeczności i pomagać innym, jak cieszył się sobie pomóc ", mówi Fabrice Meuwissen, "To jest coś, jestem już w Midi-Pyrenees jako anioł biznesu jako prywatny ale widoczność tej nowej firmy, Mógłbym polemizować z dna gruntowania i wsparcie w sektorze TIK ".

ObviousIdea! zapowiada się jako firma skupiła się na konsumenta, co oznacza, że ​​użytkownicy aktywnie uczestniczyć w życiu produktu, sugeruje nowe funkcje, podjęcia decyzji, kiedy i jak zintegrować. "Jestem chory widząc, jak większość usług technicznych i handlowych odpowiedzi na sugestie użytkowników, wtedy, gdy ma przynajmniej szansę na odpowiedź, "powiedział Fabrice. To nigdy nie było łatwiejsze do utworzenia relacji z użytkownikami za pomocą sieci społeczne lub specjalistycznych narzędzi do zbierania informacji zwrotnych. Musisz zaangażować użytkowników w procesie firmy, jeśli chcesz odnieść sukces bez względu na to, co masz miliony w banku. Fabrice Meuwissen jest niezależnym konsultantem w strategii marketingowej i udział w letnim obozie na neuromarketing, Uniwersytet Stanford 2010.

Mais ... OczywisteIdea! borykają się pierwsze wyzwanie, że w rekrutacji nowych deweloperów ( php, jQuery, css, html5, .tylko, c # lub Delphi ), Community Manager, i entuzjastycznych użytkowników. Założycielem tej nowej spółki przyznaje, że to jest trudne do pracy lub gotować najlepiej, aby nadążyć za nowymi projektami out.

Kontakt OczywisteIdea!
+33 (0)9 72 12 29 92
contact@obviousidea.com

contact@obviousidea.com
http://www.obviousidea.com
http://www.facebook.com/obviousidea
http://twitter.com/obviousidea