WordPress 3.1 RC4 dla ObviousIdea.com

Dosy? ryzykowne podej?cie, ale dokona?em aktualizacji WordPress'a ( CMS o który oparta jest obviousidea.com ) do wersji 3.1 RC4
Strona nie jest finalnie w produkcji, wi?c nie znam sytuacji dotycz?cej obecnych b??dów, które mog? wyst?pi?

Jak wida?, wiele zmian co dzie? na stronie Web, i nadal do ko?ca nie jestem przekonany, czy u?ycie WordPress'a by?o dobrym pomys?em. Przekroczy?em ju? limit wykorzystania szablonu Uniwersalnego dla WordPress'a, ale autor wci?? odpowiada na moje “g?upie pytanie”, wi?c trzymajcie kciuki.