Იურიდიული ცნობა

No6 კანონის დებულებების შესაბამისად. 2004-575 ივნისის 21, 2004 ციფრული ეკონომიკისადმი ნდობისთვის, Obviousidea.com საიტის მომხმარებლებს ეცნობებათ დაინტერესებული მხარეების ვინაობა მისი განხორციელებისა და მონიტორინგის კონტექსტში.

საიტის გამოცემა

Obviousidea არის ინდივიდუალური მეწარმეობის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (aka SARL) კაპიტალით 500,000 ევროს, რომლის რეგისტრირებული ოფისი მდებარეობს 7 ლუი კანიტროტის ქუჩა, 31320 კასანეტ ტოლოსანი, საფრანგეთი, რეგისტრირებულია სავაჭრო და კომპანიების რეესტრში უნიკალური საიდენტიფიკაციო ნომრით 529895013 RCS ტულუზა.

პასუხისმგებელია გამოქვეყნებისათვის

Fabrice Meuwissen

ჰოსტინგი

აშკარა ვებსაიტს მასპინძლობს Scaleway SAS

Დარეგისტრირებული ოფისი: 8 rue de la Ville l'evêque, 75008 პარიზი, საფრანგეთი

მომხმარებელთა პირადი მონაცემების შენახვა ხორციელდება მხოლოდ Scaleway SAS კომპანიის მიერ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში განთავსებულ მონაცემთა ცენტრებზე..

კონტაქტი

  • Ელექტრონული ფოსტით: contact@obviousidea.com

  • Ტელეფონით: +33 (0) 6 12 30 04 02

CNIL

La société Obviousidea ou ses revendeurs conservera dans ses systèmes informatiques et dans des conditions raisonnables de sécurité uniquement les informations fournis par le client lors de sa commande, notamment nom, prénom, adresse, téléphone et email. Aucune information bancaire n’est conservé, uniquement le type de réglement ( virement, paypal, carte bancaire, et la date sont conservés.

Pour la gestion de l’activation des logiciels, nous utilisons des empreintes matériels tels que numéro de série et identifiants du processeur, GUID de windows, carte graphique ou checksum du disque dur mais rien qui soit de l’ordre privé de la personne, et nous identifions une activation uniquement sur la variation d’un de ces éléments.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification et de suppression des informations collectées par Obviousidea. Pour exercer ce droit, il reviendra à l’Utilisateur d’envoyer un message à l’adresse suivante: contact@obviousidea.com