Privacy Policy / Gebruiksvoorwaarden

ObviousIdea is een bedrijf in Frankrijk geregistreerd en respecteert de wetten gedefinieerd in Frankrijk.

U toegang aan, verandering, of schrapping van alle informatie die we kunnen hebben op uw account.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

ObviousIdea verzamelt elementaire contact informatie wanneer u zich abonneren op onze nieuwsbrief, Vul een contact formulier, of inschrijven voor één van onze producten. Deze informatie zal worden gebruikt voor administratieve, identificatie, en statistische doeleinden en zal niet worden gedeeld met onze partners of derden. Persoonlijke informatie wordt opgeslagen op ObviousIdea computers en is alleen toegankelijk voor geautoriseerde ObviousIdea personeel.
Persoonlijke informatie wordt gehouden door ObviousIdea in een client bestand. U kunt toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens informatie, vragen voor wijziging, rectificatie en / of verwijdering (artikel 34 van de Franse wet 'Informatique et Liberte ") door contact op te: [email protected]
Vermeld uw ordernummer, e-mail gebruikt voor aankoop of inschrijving en eventuele informatie die ons kan helpen bij het vinden van uw record.

COOKIES

ObviousIdea gebruikt cookies om uw bezoek en verwijzer informatie op te slaan. Een cookie is een klein tekstbestand, opgeslagen op de harde schijf van uw computer, die kan worden gelezen door ons systeem wanneer u terugkeert naar onze site.

TRACKING

We gebruiken Google Analytics om geanonimiseerde gebruiksstatistieken te verzamelen (zie volgende paragraaf). Verder worden op onze website geen advertenties of andere trackers gebruikt.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer zijn, op de website operator laten analyseren hoe gebruikers deze site. De informatie die door het cookie gegenereerde over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Echter, als het IP-anonimisering wordt geactiveerd op deze website, Google zal uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn op voorhand terug te brengen tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden overgebracht en daar ingekort. Het IP-adres verzonden door uw browser in het kader van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Namens de beheerder van deze website, Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en op de website operator met andere diensten met betrekking tot de website en het gebruik van internet te voorzien.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instelling van uw browser, Houd er echter rekening mee dat als je dit doet u niet in staat zijn om de volledige functionaliteit van deze website. U kunt ook voorkomen dat Google het verzamelen van de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en bij de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de Browser Add-on.
U kunt het verzamelen van gegevens te voorkomen door Google Analytics door hier te klikken: Google Analytics uitschakelen
Een opt-out cookie zal worden ingesteld, dat zal het verzamelen van gegevens uit te schakelen bij toekomstige bezoeken aan deze website.

ALGEMENE INFORMATIE

ObviousIdea verzamelt tevens algemene demografische gegevens over de bezoekers op onze site. De informatie die we verzamelen zorgt voor een breed beeld van ons publiek in plaats van zich te concentreren op specifieke individuen. Deze informatie wordt gebruikt om voortdurend te verfijnen onze producten en om de meest populaire gebieden van onze site te identificeren.

DISCUSSIE AREA

ObviousIdea gastheren chatten en discussie gebieden op onze website milieu. Alle informatie die openbaar gemaakt op dit gebied kan worden waargenomen door andere mensen en moet niet worden beschouwd als veilig. ObviousIdea is niet verantwoordelijk voor de daden van haar bezoekers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het handhaven van de privacy van correspondentie gevoerd buiten onze redactionele omgeving.

SECURE AANKOOP

Als u een ObviousIdea product te kopen, persoonsgegevens en creditcardgegevens worden versleuteld als het gaat over het internet. Uw credit card nummer is niet bewaard of geregistreerd door ObviousIdea of ​​onze computers – het is gewoon doorgegeven aan de creditcardmaatschappij om de aankoop te voltooien. In dit opzicht, het kopen van een product uit ObviousIdea is vergelijkbaar met een credit card aankoop bij elke winkel. Noch ObviousIdea noch de winkel houdt uw credit card nummer op bestand.

AUTEURSRECHT

ObviousIdea producten mogen alleen worden gebruikt om back-ups of prive-kopieën / fair use kopieën maken (als dit door uw nationale wetten) en voor geen ander doel. Door het downloaden van onze software gaat u akkoord met het alleen als toegestaan ​​gebruik.
ObviousIdea kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het frauduleuze gebruik van een van haar software en / of diensten.
De klant / gebruiker zal gehouden worden volledig verantwoordelijk voor alle handelingen; zoals inbreuk op auteursrechten. ObviousIdea herinnert u eraan dat u aan alle nationale Auteurswet respect, zoals de DMCA, EUCD, TRIPS-overeenkomsten of anderen.
ObviousIdea kan niet aansprakelijk gesteld worden voor feiten, onafhankelijk van ObviousIdea, zoals maar niet beperkt tot, toegang tot het netwerk te breken, kaping, en / of verlies van gegevens.
ObviousIdea kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik niet in overeenstemming is met deze algemene voorwaarden gebruik.
ObviousIdea kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele inhoud en / of het beleid van gelinkte websites, in het bijzonder adverteerder koppelingen.
ObviousIdea kan niet aansprakelijk worden gesteld op enigerlei wijze voor een gerechtelijke procedure ingesteld tegen de gebruiker direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van een ObviousIdea diensten / producten
ObviousIdea kunt deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken.