Magia QRCode dla iPhone

QRCode Magic dla iPhone zostało przerwane.