Zastrzeżenia prawne

Odwiedzając stronę internetową, potwierdzasz, że przeczytałeś to zastrzeżenie i, że całkowicie zgadza się następującymi ogólnymi warunki użytkowania. Jeśli nie, proszę natychmiast odwołać wizytę.

INFORMACJA ODNOSZĄCA SIĘ DO DOKUMENTÓW DOSTĘPNYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

ObviousIdea pozwala odwiedzającym i klientom na korzystanie z dokumentu strony internetowej (logo, haseł, zrzuty ekranu, chronionych prawem autorskim wzorów, lub treści) do użytku prywatnego i z wyraźnym wskazaniem ich pochodzenia. Wykorzystanie takiego dokumentu do jakichkolwiek innych celów jest wyraźnie zabronione przez prawo, i może skutkować surowymi karami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ EDYTORA

Edytor nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika, w sposób wyraźny lub dorozumiany, połączone z korzystaniem z dowolnej części tej strony internetowej.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, materialne lub niematerialne wykonane przez jego / jej wina do ObviousIdea i / lub osobom trzecim korzystania z tej strony internetowej i związanych z nimi usług. Użytkownik może zostać ukarany grzywną do zapłaty odszkodowania ObviousIdea za jakiekolwiek szkody spowodowane.

ObviousIdea nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za okoliczności niezależne od ObviousIdea, takie jak, ale nie ograniczone do przerwy w dostępie do sieci, porwanie, i / lub utraty danych.
ObviousIdea nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie niezgodne z niniejszymi ogólnymi warunkami użytkowania.
ObviousIdea nie ponosi odpowiedzialności za treść i / lub polityki którejkolwiek ze stron internetowych, w szczególności linki reklamodawców.
ObviousIdea nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w żaden sposób na postępowanie sądowe wszczęte przeciwko użytkownikowi bezpośrednio lub pośrednio z pomocą dowolnego ObviousIdea usług / produktów

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zdajemy sobie sprawę z rosnącego zaniepokojenia użytkowników Internetu w zakresie powszechnej dystrybucji swoich danych osobowych, i dokładamy wszelkich środków w celu ochrony naszych klientów’ i odwiedzających’ prywatność. Nie żądamy, nie gromadzimy ani nie przechowujemy danych osobowych podczas przeglądania naszej strony internetowej.

Jeśli skontaktujesz się z nami w sprawie jednego z naszych produktów, nigdy nie sprzedajemy, nie handlujemy, ani w żaden inny sposób nie udostępniamy Twoich prywatnych informacji żadnej innej firmie lub organizacji. Nie wysyłamy również wiadomości e-mail ani poczty niezwiązanej z produktem, który Cię interesuje.

Plik cookie jest częścią danych przechowywanych na dysku twardym użytkownika, które odnoszą się do informacji o użytkowniku na naszych serwerach.. Wykorzystanie pliku cookie nie jest w żaden sposób powiązane z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby znajdującej się na naszej stronie. Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania naszej strony internetowej. Jeśli odrzucisz plik cookie, możesz mieć problemy z dostępem do niektórych funkcji na naszej stronie internetowej.

Niniejsza strona internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych.. ObviousIdea EURL nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności na takich innych stronach. Zachęcamy do zwracania uwagi na to, kiedy opuszczają Państwo naszą stronę internetową i do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej strony internetowej, na której gromadzone są dane osobowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się wyłącznie do informacji zbieranych przez tę stronę internetową.

Środki te, wraz z naszym przekonaniem, że to do osoby fizycznej należy ustalenie, kto otrzymuje i co można zrobić z jej danymi osobowymi, zapewniają, że wszelkie informacje przedstawione na naszej stronie internetowej będą traktowane jako poufne. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami za pomocą formularza w dziale wsparcia.

Dane osobowe są przechowywane przez ObviousIdea w pliku klienta. Możesz uzyskać dostęp do osobistych danych, żądać ich zmiany, sprostowania i / lub usunięcia (artykuł 34 prawa francuskiego "Informatique et Liberté") kontaktując się z: contact@obviousidea.com

KOPIOWANIE

Produktów ObviousIdea mogą być używane tylko do tworzenia kopii zapasowych lub prywatnych kopii / targi kopii używać (jeśli jest to dozwolone przez prawa krajowego) i do innych celów. Pobierając nasze oprogramowanie zgadzają się Państwo z niego korzystać tylko w sposób dozwolony.
ObviousIdea nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie któregokolwiek z jego oprogramowania i / lub usług.
Klient/użytkownik będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania; takich jak naruszenie praw autorskich. ObviousIdea przypomina ci, że musisz szanować każdą krajową ustawę o prawie autorskim, takich jak DMCA, EUCD, Porozumień TRIPS lub innych.

Korzystanie z naszego oprogramowania jest przyznawane każdemu z limitem rozsądnego czasu próbnego, lub nieograniczonego czasu dla zarejestrowanych użytkowników.

może modyfikować te warunki bez uprzedniego powiadomienia i według własnego uznania.