Zastrzeżenia prawne

Odwiedzając stronę internetową, potwierdzić, że przeczytałeś to zastrzeżenie i, że całkowicie zgadza się następujące ogólne warunki użytkowania. Jeśli nie, prosimy o odwołanie wizyty natychmiast.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKUMENTÓW DOSTĘPNYCH NA TEJ STRONIE

ObviousIdea pozwala odwiedzających i klientów do korzystania z dokumentu strony (logo, haseł, zrzuty ekranu, chronionych prawem autorskim wzorów, lub treści) do użytku prywatnego i ich pochodzenie wyraźnie wymienione. Korzystanie z takich dokumentów do innych celów jest wyraźnie zabronione przez prawo, i może skutkować surowymi karami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ EDITOR

Edytor nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika, zarówno wyraźnych lub dorozumianych, związane z wykorzystaniem dowolnej części tej strony internetowej.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, materialne lub niematerialne wykonane przez jego / jej wina do ObviousIdea i / lub osobom trzecim korzystania z tej strony internetowej i związanych z nimi usług. Użytkownik może zostać ukarany grzywną do zapłaty odszkodowania ObviousIdea za jakiekolwiek szkody spowodowane.

ObviousIdea nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za okoliczności niezależne od ObviousIdea, takich jak, lecz nie ogranicza się do przerwy dostępu do sieci, porwanie, i / lub utraty danych.
ObviousIdea nie mogła odbyć się odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie niezgodne z niniejszych ogólnych warunków użytkowania.
ObviousIdea nie ponosi odpowiedzialności za treść i / lub polityki którejkolwiek ze stron internetowych, w szczególności linki reklamodawców.
ObviousIdea nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w żaden sposób na postępowanie sądowe wszczęte przeciwko użytkownikowi bezpośrednio lub pośrednio z pomocą dowolnego ObviousIdea usług / produktów

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zdajemy sobie sprawę z rosnącego zaniepokojenia użytkowników Internetu w zakresie powszechnej dystrybucji swoich danych osobowych, i dokładamy wszelkich środków w celu ochrony naszych klientów’ i odwiedzających’ prywatność. Nie życzenie, zbierania i przechowywania danych osobowych, jeżeli podczas przeglądania naszej strony internetowej.

Jeśli kontakt w sprawie jednego z naszych produktów, Nigdy nie sprzedajemy, handel, lub w inny sposób udostępnia żadnych prywatnych informacji z jakiejkolwiek innej firmy lub organizacji. Nie jest również wysłać e-mail lub pocztą, niezwiązane z produktem jesteś zainteresowany.

Cookie to mały plik danych przechowywanych na dysku twardym informacje odniesienia o tobie na naszych serwerach. Korzystanie z plików cookie nie jest w żaden sposób związane z danymi osobowymi, podczas gdy na naszej stronie. Używamy cookies w celu zapewnienia zwiększonej przeglądania na naszej stronie internetowej. Jeśli odrzucisz plik cookie, możesz mieć problemy z dostępem do niektórych funkcji na naszej stronie internetowej.

Ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron. ObviousIdea EURL nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności tych innych stron. Zapraszamy do niej, kiedy opuszczasz naszą stronę i zapoznać się z polityką prywatności na stronie internetowej każdego, który zbiera dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez tę witrynę sieci Web.

Środki te, wraz z naszym przekonaniem, że jest do indywidualnych ustalić, kto odbiera i co można zrobić z ich danych osobowych, zapewnić, że wszelkie informacje przedstawione na naszej stronie będą traktowane jako poufne. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami za pomocą formularza w dziale wsparcia.

Dane osobowe są przechowywane przez ObviousIdea w pliku klienta. Możesz uzyskać dostęp do osobistych danych, żądać ich zmiany, sprostowania i / lub usunięcia (artyku? 34 prawa francuskiego "Informatique et Liberté") kontaktując się z: contact@obviousidea.com

COPYRIGHT

Produktów ObviousIdea mogą być używane tylko do tworzenia kopii zapasowych lub prywatnych kopii / targi kopii używać (jeśli jest to dozwolone przez prawa krajowego) i do innych celów. Pobierając naszego oprogramowania zgadzają się Państwo z niego korzystać tylko w sposób dozwolony.
ObviousIdea nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie któregokolwiek z jego oprogramowania i / lub usług.
Klient / użytkownik odbędzie się wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania; takich jak naruszenie praw autorskich. ObviousIdea przypomina, że ​​masz do przestrzegania krajowego prawa autorskiego, takich jak DMCA, EUCD, Porozumień TRIPS lub innych.

Korzystanie z naszego oprogramowania ma każdy z limitem rozsądnym czasie procesu, lub czas nieokreślony dla zarejestrowanych użytkowników.

ObviousIdea może zmienić te warunki, bez uprzedniego powiadomienia i według własnego uznania.