Light Image Resizer 4.7.6.0

ჩვენ გამოუშვა ახალი ვერსია Light Image Resizer. იგი აფიქსირებს ნახვა ვარიანტი არ არის დატვირთული სწორად რიგ შემთხვევებში, და ზოგიერთი სხვა წვრილმანი საკითხები.

სრული ცვლილებების: ისტორია

Light Image Resizer-ის ჩამოტვირთვა